fbpx

Algemene voorwaarden

1. Gegevens opdrachtnemer

Uschi Asselberghs

Buytenhuys BVBA (MestCheck)

Dorenstraat 30

3020 Herent (BE)

+32 (0)494 407123

www.mestcheck.be

BTW-nummer : 0823 078 454

2. Toepasselijkheid

Bij het plaatsen van een bestelling bij de opdrachtgever MestCheck wordt er een overeenkomst afgesloten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, MestCheck. De opdrachtgever dient zich te informeren over de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze overeenkomst. Daarnaast dienen zij uitdrukkelijk aanvaard te worden bij het plaatsen van een bestelling. De algemene voorwaarden kunnen afgedrukt worden alvorens de bestelling te plaatsen op www.mestcheck.be. Bij iedere bestelling die op andere wijze wordt geplaatst, hetzij telefonisch of via e-mail, wordt de opdrachtgever uitdrukkelijk gewezen op de algemene voorwaarden. 

3. Aansprakelijkheid

De beschikbaarheid en correctheid van de informatie op www.mestcheck.be wordt niet volledig gegarandeerd door MestCheck. Zodus kan MestCheck niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortgekomen uit het ontbreken of de incorrectheid van informatie weergegeven op www.mestcheck.be. Daarnaast kan MestCheck evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor schade voortgekomen uit informatie verzonden via e-mail of www.mestcheck.be, inclusief schade ontstaan door het laattijdig of niet beantwoorden van toegezonden berichten.

MestCheck kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade aan een ander product of een persoon die voortgekomen is uit een defect van een product van MestCheck.

Alle wormbestrijdingsadviezen uitgeschreven door MestCheck worden zorgvuldig geformuleerd aan de hand van de volledig ingevulde vragenlijsten enerzijds en de uitslagen van het mestonderzoek anderzijds. MestCheck kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade voortgekomen uit foutieve wormbestrijdingsadviezen ontstaan door de onjuistheid of onvolledigheid van de ingeleverde vragenlijsten.

MestCheck kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verscheidene problemen die zich kunnen voordoen bij de verzending van de meststalen. De opdrachtgever draagt hiervan de verantwoordelijkheid. Zowel het verlies van de meststalen tijdens de zending als een laattijdige bezorging, die de correctheid van het mestonderzoek negatief beïnvloedt, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

De aansprakelijkheid van MestCheck, op welke grondslag dan ook, is in geval van gebreken bij de volbrenging van een opdracht

  • bij een afrekening tot €1.000 beperkt tot maximaal €2.500
  • bij een afrekening van boven €1.000 beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht. Indien eenzelfde opdrachtgever tegelijkertijd meerdere werkzaamheden uitvoert, wordt elke werkzaamheid als een individuele opdracht beschouwd.

MestCheck is niet aansprakelijk voor het gemis van winst, omzet of besparingen en schade voortgekomen uit (bedrijfs-)stagnatie of andere vormen van schade aan bedrijven.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen een opdrachtgever en MestCheck.

4. Prijs

De prijzen van de meststaalkits staan vermeld op de website www.mestcheck.be. Deze prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijzen omvatten de verzending van de meststaalkit naar de opdrachtgever, het uitvoeren van een mestonderzoek op het meststaal en het formuleren van een gepast advies op basis van de resultaten van dat onderzoek. De verzendingskosten voor het toezenden van het meststaal naar MestCheck zijn voor de opdrachtgever.

5. bestelling, Levering en Betaling

Voor het bestellen van een meststaalkit dient de opdrachtgever een volledig ingevuld bestelformulier via internet te verzenden naar MestCheck. De opdrachtgever ontvangt vervolgens een bevestiging van deze bestelling per e-mail.

Naast de optie om via internet een meststaalkit te bestellen, kan de opdrachtgever dit ook telefonisch doen. In het geval van een telefonische bestelling wordt het bestelformulier ingevuld door MestCheck begeleid door de opdrachtgever. Zoals hierboven vermeld wordt de opdrachtgever bij het plaatsen van een telefonische bestelling ook uitdrukkelijk gewezen op de algemene voorwaarden.

De opdrachtgever kan de meststaalkit verwachten binnen vier werkdagen na de ontvangst van de bestelbevestiging op het adres dat werd opgegeven op het bestelformulier. Indien de voorspelde wachttijd langer is dan vier werkdagen zal dit steeds vermeld worden op de website www.mestcheck.be, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kerst- of vakantieperiode. MestCheck kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraging veroorzaakt door Bpost.

De betaling gebeurt door middel van een factuur dat inbegrepen is in de meststaalkit. Dat factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst betaald worden aan MestCheck op het rekeningnummer IBAN BE85 7340 2869 2306 of via Payconiq. Onafhankelijk of het meststaal wordt ingestuurd naar MestCheck binnen deze 30 dagen na ontvangst dient de factuur door de opdrachtgever betaald te worden binnen deze betalingstermijn.

Indien MestCheck meerdere betalingsherinneringen voor de bestelde meststaalkits heeft verzonden naar een opdrachtgever zonder een betaling te ontvangen heeft MestCheck het recht om de resultaten van het mestonderzoek en het aangepaste advies niet te sturen naar de opdrachtgever tot de openstaande rekeningen betaald worden.

6. Uitvoering

De verzendmaterialen inbegrepen in de meststaalkit verzonden door MestCheck dienen gebruikt te worden om het meststaal te verzenden naar MestCheck. Deze verzendmaterialen zijn goedgekeurd door bpost. Indien de opdrachtgever andere verzendmaterialen gebruikt voor het verzenden van het meststaal kan MestCheck niet verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze niet-goedgekeurde verzendmaterialen.

Meststalen die op eender welke manier een niet gezond voorkomen hebben, zoals het uiterlijk van diarree of inmenging van bloed, worden niet onderzocht door MestCheck. Bij ontvangst van een dergelijk meststaal wordt de opdrachtgever meteen ingelicht door MestCheck met het advies de dierenarts te contacteren.

De resultaten van het mestonderzoek en het aangepaste advies worden verzonden naar de opdrachtgever via e-mail. Indien de e-mail niet verzonden kan worden, worden de resultaten en het advies verzonden via bpost. Deze verzending zal enkele dagen duren. Indien een meststaalkit wordt doorverkocht en gebruikt wordt door een andere persoon dan de opdrachtgever zullen de resultaten van het mestonderzoek verzonden worden naar de opdrachtgever, hetzij, de persoon die de meststaalkits heeft besteld. In een dergelijke situatie heeft de oorspronkelijke opdrachtgever de verantwoordelijkheid om de resultaten en het aangepaste advies te verzenden naar de gewenste persoon. 

7. retourneren

Bij aankomst van de meststaalkit dient de opdrachtgever te verifiëren of het toegezonden product voldoet aan de gestelde overeenkomst. Indien het toegezonden product niet voldoet aan de overeenkomst, wordt MestCheck hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst van het product.

Als de opdrachtgever heeft aangetoond dat het toegezonden product niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal MestCheck ofwel het product laten retourneren en vervangen door een nieuw product hetzij een het factuurbedrag terug te betalen.

Als de opdrachtgever beslist een product niet aan te nemen, voor welke reden dan ook, heeft hij het recht dit product binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren naar MestCheck. De opdrachtgever betaald in dit geval de verzendingskosten voor de retournering. Een retournering wordt enkel aanvaard door MestCheck indien het product geen beschadigingen heeft.

8. Klachten, geschillen en aanvullende of afwijkende bepalingen

Klachten dienen binnen vijf werkdagen na het uitvoeren van de opdracht schriftelijk gemeld te worden bij MestCheck. Op grond van een klacht is de opdrachtgever niet gerechtigd de nakomingen van haar verplichtingen op te schorten.

MestCheck gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.